صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
دارندگان واحدهای ممتاز
ردیف نام تعداد
۱ شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه (ممتاز نوع اول) ۱۰۰,۰۰۰
۲ شرکت کارگزاری آگاه (ممتاز نوع اول) ۱۰۰,۰۰۰
۳ شرکت سبدگردان آگاه(سهامی خاص) (ممتاز نوع اول) ۹,۸۰۰,۰۰۰
۴ ممتاز نوع دوم ۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد کل ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰