صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
راهنمای سرمایه‌گذاری

به منظور دریافت فرم مشخصات سرمایه گذار جهت ثبت نام در صندوق اینجا کلیک نمایید.

 

به منظور دریافت فرم درخواست صدور واحدهای عادی صندوق اینجا کلیک نمایید.

 

به منظور دریافت فرم درخواست ابطال واحدهای عادی صندوق اینجا کلیک نمایید.