صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
هزینه‌های صندوق
هزینه‌هایی که از محل دارایی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشندعنوان هزینه

شرح نحوه محاسبه هزینه

هزینه‌های تأسیس (شامل تبلیغ پذیره‌نویسی)

ندارد

هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق

ندارد

کارمزد مدیر

سالانه 1.5 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق به علاوه 0.3 درصد از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­گذاری در آن‌ها به‌علاوۀ 5 درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

کارمزد مبتنی بر عملکرد به میزان 10 درصد از مابه التفاوت بازدهی شاخص کل و بازدهی کسب شده توسط صندوق با لحاظ شرایط ذیل:

1-       در صورت کسب بازده منفی توسط صندوق علی‌رغم بالاتر بودن بازده از شاخص کل، کارمزدی برای مدیر صندوق محاسبه نمی‌گردد.

2-       محاسبات باید به صورت روزانه در دفاتر صندوق با توجه به بازده محقق شده صندوق و بازده شاخص از ابتدای سال مالی صندوق شناسایی و ثبت گردد و متناسباً کارمزد مبتنی بر عملکرد تعدیل می‌گردد.

3-       محاسبات در طی سال مالی صندوق انجام و در انتهای سال مالی صندوق نهایی و قابل پرداخت است.

با توجه به وجود هزینه‌های صندوق، هزینه معاملات و حساب‌های دریافتنی در صندوق که تاثیر آن در شاخص لحاظ نمی‌گردد، شاخص کل 10 درصد تعدیل می‌گردد (هر زمان شاخص مثبت باشد در عدد 90 درصد ضرب و زمانی که شاخص منفی باشد در عدد 1.1 ضرب می‌گردد).

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 1.000 میلیون و حداکثر 1.200 میلیون ریال خواهد بود.

کارمزد حسابرس

مبلغ ثابت 450 میلیون ریال به ازای هر سال مالی

حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه مدیر صندوق

معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق تا سقف 1.000 میلیون ریال می‌باشد.

حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

هزینه سپرده­گذاری واحدهای سرمایه­گذاری ممتاز صندوق

مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه تا سقف 2.000 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق.

کارمزد درجه­بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه­ بندی، با تایید مجمع.

 

توضیحات:

(الف) کارمزد مدیر و متولی روزانه بر اساس ارزش اوراق بهادار یا ارزش خالص دارایی‌های روز کاری قبل بر اساس قیمت‌های پایانی و سود علی­الحساب دریافتنی سپرده­های بانکی در روز قبل محاسبه می‌شود. اشخاص یادشده کارمزدی بابت روز اول فعالیت صندوق دریافت نمی‌کنند.