صندوق اهرمی شتاب آگاه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۲۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۵۶۱۰
اهداف صندوق

 اهداف و الزامات سرمایه گذاری:

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. همچنین درصورتی ‌که صرفه و صلاح صندوق ایجاب کند، صندوق در قبال دریافت کارمزد در تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار مشارکت کرده که در این صورت وجوه جمع‌آوری شده و سایر دارایی‌های صندوق، پشتوانۀ این تعهد خواهد بود. مدیریت صندوق تلاش خواهد کرد با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای دارندگان واحدهای عادی همچنانکه تامین حداقل بازدهی از محل دارایی­های متناظر با واحدهای ممتاز پیش­بینی شده است، سقف سود نیز برای واحدهای مذکور معین شده است و هر گونه بازدهی صندوق مازاد بر سقف تعیین شده به حساب واحدهای ممتاز منظور می­گردد. انباشته شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، کلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و کوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد. 

 

حدنصاب ترکیب دارایی ها:

صندوق سرمایه گذاری سهامی اهرمی شتاب آگاه: این صندوق از نوع صندوق‌ سرمایه‌گذاری سهامی (اهرمی) می باشد. حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق در سهام براساس آخرین ابلاغیه سازمان می باشد.

جهت دریافت آخرین ابلاغیه حدنصاب ترکیب دارایی های صندوق اینجا کلیک نمایید.